Czy taryfa energetyczna G12w jest dostępna dla firm?

g12w taryfa

Taryfa energetyczna jest planem cenowym, według którego dostawca prądu rozlicza klienta z wykorzystanego prądu. W polskim prawie oznaczenia taryf dla gospodarstw domowych oznaczane są symbolem G, natomiast dla małych, średnich i dużych firm symbolami C, A i B.

g12w taryfaCo oznacza taryfa energetyczna G12w

Przede wszystkim istotne jest to, że taryfa ta dostępna jest jedynie dla gospodarstw domowych i niewielkich obiektów społecznych takich jak na przykład:

  • klasztory
  • domy dziecka
  • plebanie
  • akademiki
  • hospicja
  • przedstawicielstwa dyplomatyczne

Tania aryfa energetyczna dwustrefowa G12w oznacza, że cena za kilowatogodzinę jest zależna od momentu w ciągu doby, w którym prąd jest wykorzystywany. Najczęściej jest to zdecydowanie wyższa stawka za godziny dzienne i kilkukrotnie niższe w stosunku do dziennych stawek stawki nocne i podczas dwugodzinnego okienka w ciągu dnia. Godziny te to 22:00 do 6:00 oraz 13:00 do 15:00 z zastrzeżeniem, że nie wszyscy dostawcy oferują okienko w ciągu dnia.

Czy firmy mogą korzystać z takiej taryfy energetycznej?

Nie mogą. Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają inne taryfy oferowane przez tych samych dostawców energii elektrycznej. Jednakże istnieje możliwość zróżnicowania ceny za korzystanie z prądu w zależności od pory dnia i godziny korzystania.

Taka taryfa to na przykład C12w, która w praktyce oznacza dokładnie ten sam tryb cenowy co taryfa energetyczna G12w z tym, że tak jest dostępna dla małych i średnich firm. W przypadku dużych firm będzie to odpowiednio strefa A12w oraz B12w.

Przedsiębiorstwom łatwiej jest zróżnicować procesy najbardziej prądożerne, aby zminimalizować koszty wyliczane przez dostawcę prądu i warto jest precyzyjnie określać te swoje potrzeby od samego początku, ponieważ bezpłatna zmiana taryfy może zostać dokonana raz na rok, a w przypadku firmy rok to ogromna ilość czasu, ilość zmarnowanych kilowatogodzin i ilość straconych bezpowrotnie ogromnych ilości pieniędzy, które mogłyby być spożytkowane w zupełnie inny sposób.