Z czym wiąże się termin tarcza energetyczna?

tarcza energetyczna

Wojna i związany z tym kryzys na rynku paliw spowodował wysoką inflację, a to z kolei wiąże się z podwyżkami cen towarów i usług. Należą do nich również ceny dostaw energii elektrycznej, na co rząd postanowił zareagować ustawami, mającymi na celu ochronę osób najuboższych oraz podmiotów wrażliwych. Rządowa tarcza energetyczna ma utrzymać opłaty za energię elektryczną na stabilnym, „zamrożonym” poziomie przez cały okres 2023 roku.

Komu przysługuje ochrona w związku z tarczą energetyczną?

Zamrożenie cen energii elektrycznej w roku 2023 na poziomie obowiązujących w roku 2022 dotyczy znakomitej większości gospodarstw domowych. Co więcej, prowadzący gospodarstwo domowe nie muszą składać żadnych dokumentów, stosować próśb czy wniosków o zastosowanie preferencyjnych cen. Ustawa nałożyła takie zastosowania obligatoryjnie, ale jedynie w formie podstawowej, czyli dla zużycia prądu na poziomie 2 MWh/rok.

Ustawa przewiduje zwiększenie limitu zużycia energii elektrycznej powyżej 2 MWh na rok w określonych przypadkach, dla tzw. odbiorców uprawnionych. W ich przypadku konieczne jest jednak złożenie do swojego sprzedawcy prądu oświadczenia o spełnianiu warunków, które pozwalają na uznanie go za takiego odbiorcę. Dodatkowo rolnicy muszą przedłożyć wymierzenie podatku rolnego za 2022 rok dla gruntów, na których znajdują się obiekty i instalacje korzystające ze wspólnego źródła prądu i rozliczane w jednym pakiecie. Jednocześnie z jednego punktu rozliczeniowego za energię elektryczną można jedynie raz wykorzystać preferencyjnie opłaty za prąd. Rolnik korzystający z preferencji za bycie rolnikiem nie może więc wykorzystać Karty Dużej Rodziny dla uzyskania kolejnego limitu. Więcej dowiesz się na https://eon.pl/dla-domu/portal-o-energii-dla-domu/tarcza-energetyczna-i-zamrozenie-cen-pradu.

Jakie są limity zużycia energii elektrycznej po preferencyjnej cenie dla odbiorców?

Odbiorcy standardowi oraz uprawnieni mogą skorzystać z zamrożonych cen energii elektrycznej, a ich limity wynoszą:

  • dla gospodarstw domowych oraz przy budowie budynku jednorodzinnego – 2000 kWh;
  • dla osób niepełnosprawnych lub prowadzących gospodarstwo domowe i mieszkających z osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności – 2600 kWh;
  • dla rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny – 3000 kWh.