Białe certyfikaty – czym są i jak je pozyskać?

Uzyskanie jak największej efektywności energetycznej jest kluczem do sukcesu, o czym wiedzą wszyscy przedsiębiorcy. Przekłada się to na niemałe oszczędności. W związku z tym opracowywane są przeróżne projekty pozwalające osiągnąć pożądane efekty. Jednym z nich są białe certyfikaty. Nie każdy jednak wie, czym tak naprawdę one są i kto może starać się o pozyskanie takiego białego certyfikatu.

Czym są białe certyfikaty?

Mianem białego certyfikatu określa się świadectwo efektywności energetycznej. Zdobycie go możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego efektu oszczędności energii, co wiąże się z przeprowadzeniem konkretnych działań dotyczących przedsięwzięcia modernizacyjnego. Białe certyfikaty powstały z myślą o redukcji szkodliwego działania sektora energetycznego na środowisko. Ich celem jest propagowanie zachowań związanych z oszczędnością energii. Zdobycie takiego świadectwa wymaga złożenia stosownego wniosku w Urzędzie Regulacji Energetyki. Musi znaleźć się w nim audyt efektywności energetycznej, który stanowi dowód zrealizowanego przedsięwzięcia. Dopiero potem złożone podanie jest weryfikowane. Białe certyfikaty są możliwe do uzyskania w formie dofinansowania, które przyznawane jest w ramach realizacji przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zużycia prądu. 

 

Kto może ubiegać się o białe certyfikaty?

O uzyskanie białego certyfikatu można starać się na dwa sposoby. Jeśli przedsiębiorstwo zrealizowało już samodzielnie inwestycje mające na celu zredukowanie zużycia energii elektrycznej lub planuje tego typu przedsięwzięcie, to może ubiegać się o biały certyfikat. Warto od razu zaznaczyć, że pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej może być niemożliwe w przypadku firm, które już w przeszłości przeprowadziły przedsięwzięcie ze środków zewnętrznych w postaci dofinansowania otrzymanego od Unii Europejskiej. 

 

Bardzo ważne jest to, aby przed oddaniem wniosku o przyznanie białego certyfikatu przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, który wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energii. Konieczne jest także zastosowanie się do odgórnie narzuconych wymagań, które zostały wyznaczone w przetargu przez Prezesa URE. Bardzo często wiąże się to z koniecznością złożenia konkurencyjnej oferty.

Więcej o białych certyfikatach można poczytać pod adresem: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/oferta/zakup-bialych-certyfikatow-gaz