Zmiana sprzedawcy energii – czy licznik prądu też musi zostać wymieniony?

Zarówno zmiana taryfy, jak i dotychczasowego dostawcy może przynieś wymierne korzyści – zarówno dla firmy, jak i dla gospodarstwa domowego. Jako że rynek energii został uwolniony już wiele lat temu, każdy jej odbiorca ma pełną swobodę w wyborze dostawcy prądu. Niemożliwie jest tylko zmienienie dystrybutora, który jest odgórnie przedzielony do każdego rejonu. Jak wygląda proces zmienienia sprzedawcy energii elektrycznej?

W poszukiwaniu oszczędności – zmiana sprzedawcy energii w praktyce

Każdy odbiorca energii elektrycznej ma prawo do bezpłatnej zmiany dotychczasowego sprzedawcy prądu. Cała procedura jest bardzo prosta, jeśli podpisze się specjalne pełnomocnictwo ze swoim nowym dostawcą, który zajmie się wszystkimi formalnościami w imieniu swojego klienta. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z działającymi na rynku sprzedawcami energii i ich ofertami. Po wybraniu najkorzystniejszego wariantu należy skontaktować się z firmą i zawrzeć umowę z nowym dostawcą prądu. Następnym krokiem jest wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą i zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych. Konieczne jest poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie dostawcy prądu. Czasami konieczna jest zmiana lub dostosowanie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego. Na koniec odczytywane są dane z urządzenia i klient rozlicza się z dotychczasowym sprzedawcą. 

Zmiana dostawcy prądu a konieczność wymiany urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego

Po zmianie sprzedawcy prądu czasami konieczne jest wymienienie dotychczasowego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego. Zdarza się to jednak stosunkowo rzadko i to w przypadku klientów biznesowych. Nie ma to miejsca w przypadku gospodarstw domowych. Należy pamiętać o tym, że licznik prądu jest własnością dystrybutora, a nie danego sprzedawcy energii, dlatego przy zmianie dotychczasowego dostawcy nie ma potrzeby wymienienia licznika na nowy. Przyczyną jego wymiany może być uszkodzenie lub podejrzenie awarii. Konieczne może być także wymienienie układu pomiarowo-rozliczeniowego na wniosek zakładu energetycznego – wpływ na to ma data produkcji urządzenia i upłynięcie okresu jego legalizacji. Koszty związane z wymianą licznika poboru prądu nie są ponoszone przez jego użytkownika. 

 

źródło: http://rafik-pol.pl/zmiana-dostawcy-pradu/