Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii to obecnie jedna z najpowszechniejszych metod zmniejszania emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie walki ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. Spadek popularności konwencjonalnych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny czy gaz ziemny to wynik nie tylko stale zmniejszających się zasobów tych surowców, lecz także przepisów unijnych, nakazujących eliminację tych metod. W związku z tym stawia się na innowacyjne alternatywne źródła energii, do których obecnie można zaliczyć kilka rozwiązań.

Rodzaje alternatywnych źródeł energii

Najpopularniejsze rodzaje oze, czyli odnawialnych źródeł energii to energia wiatrowa oraz energia pochodząca z promieniowania słonecznego. Swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim funkcjonalności i możliwości zastosowania ich przez gospodarstwa domowe w domkach jednorodzinnych. Ponadto do alternatywnych źródeł energii zalicza się energię geotermalną, wodną, biomasy i odpady, a także pompy ciepła. Są one mniej popularne wśród społeczeństwa, bowiem ich wytworzenie wiąże się z wykorzystaniem skomplikowanych urządzeń, wobec czego wymagane są większe nakłady finansowe. Tego rodzaju oze stosowane są głównie przez duże przedsiębiorstwa czy też samorządy.

Energia słoneczna

Jest to obecnie najpopularniejsza niekonwencjonalna metoda pozyskiwania energii. Wynika to z faktu, iż wystarczy zainstalować nowoczesne urządzenie w postaci panelu fotowoltaicznego w odpowiednim miejscu, by efektywnie pozyskiwać i przetwarzać energię promieniowania słonecznego do celów użytkowych. Rozwiązanie to jest chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe ze względu na to, że jego koszt zwraca się w dość krótkim czasie (5 lat). Ponadto jest to inwestycja długoterminowa, ponieważ żywotność systemów foltowoltaicznych to nawet kilkadziesiąt lat. Obecnie można uzyskać duże dofinansowanie na instalację urządzeń fotowoltaicznych.

Odnawialne źródła energii to rozwiązania, które przynoszą wiele korzyści. Są to zasoby, które mają o wiele mniejszy wpływ na środowisko, a co za tym idzie na nasze zdrowie. Wobec tego powinniśmy rozważać instalowanie urządzeń tego typu, by dbać o czyste powietrze dla przyszłych pokoleń.