Wielkość rynku energii w Polsce

rynek energii

Wyzwolenie rynku nastąpiło wraz z wejściem w życie ustawy o Prawie energetycznym, co miało miejsce w kwietniu 1997 r. W tym czasie powołano do istnienia Urząd Regulacji Energetyki, w skrócie URE, którego zadaniem była regulacja polskiego rynku energii. Ze względu na konieczność przesłania energii od wytwórcy do odbiorcy, ostateczna cena energii elektrycznej, zawiera zarówno wartość surowca, jak i jego eksploatacji, a także koszt związanych z tym wszystkich innych usług i przesyłu. To jedna z podstawowych cech rynku energii. 

Wytwórcy prądu

W Polsce rynek energii elektrycznej jest już od kilku lat zliberalizowany. Jest on tradycyjnie oparty na paliwach kopalnych zlokalizowanych na terenie całego kraju, głównie jednak na Śląsku oraz na Lubelszczyźnie. Polska znajduje się na 9 miejscu wśród krajów z największymi na świecie złożami paliw kopalnych. Węgiel brunatny i kamienny stanowią prawie 90% całej produkcji energii w Polsce.

Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce przedstawia się tak, iż najwięcej pozyskuje się jej z węgla. Dopiero za dużą przepaścią jest ropa, gaz i biomasa, a na samym końcu znajdują się alternatywne źródła, takie jak wiatr czy woda. Więcej dowiesz się ze strony internetowej firmy Innogy, która jest liderem energetycznym na rynku.

Dystrybucyjne i przesyłowe sieci elektroenergetyczne

Sieci przesyłowe łączą największe miasta i zrzeszone są w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. Sieci dystrybucyjne natomiast łączą sieci przesyłowe z końcowymi odbiorcami. W Polsce za dystrybucję energii odpowiada pięciu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, czyli dostawców energii elektrycznej. Każdy operator działa w swoim własnym obszarze energetycznym. Te regiony energetycznych nie pokrywają się w żaden sposób z granicami administracyjnymi kraju. Regiony te wyznaczają sieci przesyłowe poszczególnych Operatorów. Prąd od wytwórców, albo też na Towarowej Giełdzie Energii, kupują detaliczni sprzedawcy energii elektrycznej, którzy potem sprzedają ją odbiorcom końcowym. Cena prądu, która wyrażona jest w złotych za kilowatogodzinę, pozwala ustalić, jakie ceny rachunków będą towarzyszyć korzystaniu z usług poszczególnych operatorów.