Kiedy można zmienić taryfę energetyczną c12a?

taryfa c12a

Zgodnie z przepisami każdy odbiorca ma prawo do zmiany taryfy energetycznej w zakresie ilości rozliczeniowych stref czasowych. Zmiana taka jest możliwa nie tylko w przypadku chęci zmiany taryfy jednostrefowej na dwustrefową c12a, ale również, gdy chcemy zrezygnować z takiego rozliczenia. W przypadku zakończenia budowy domu w każdej chwili można zrezygnować z taryfy C i przejść na G.

Zmiana taryfy – o czym należy pamiętać?

Grupę taryfową należy koniecznie zmienić, gdy przeznaczenie danego lokalu (albo jego część) z funkcji mieszkalnej zmienia się na funkcję gospodarczą (albo odwrotnie). Warto wspomnieć także i o tym, że zmiana taryfy energetycznej może się odbyć nie częściej niż raz na rok. Osoby, które chcą skorzystać z taryfy dwustrefowej g12a, powinny więc bardzo dokładnie przekalkulować ewentualne oszczędności, gdyż kolejna zmiana będzie możliwa dopiero za 12 miesięcy.

taryfa c12aGwarancja stabilnej ceny

W dzisiejszych czasach praktycznie wszyscy dostawcy energii są w stanie zaproponować swoim klientom gwarancję ceny. Główną ideą tego rozwiązania jest oczywiście zamrożenie kosztów sprzedaży energii elektrycznej na okres objęty gwarancją w umowie (zazwyczaj 12 miesięcy). Taryfa c12a z gwarancją ceny jest obecnie najlepszym zabezpieczeniem przed ewentualnymi podwyżkami w najbliższym czasie. Niestety wybór oferty z dłuższą gwarancją (powyżej 12 miesięcy) wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapłaty nieco wyższych stawek. Nie można zapominać również i o tym, że wspominana gwarancja dotyczy nie tylko samego odbiorcy energii, ale również jego dostawcy. W przypadku zerwania umowy przed terminem należy liczyć się z koniecznością zapłaty kary umownej.

Struktura zużycia energii ma znaczenie

Przy optymalizacji kosztów energii elektrycznej olbrzymie znaczenie ma przede wszystkim struktura jej zużycia. W taryfie jednostrefowej cena za 1kWh jest jednolita przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Dwustrefowa sprawdzona taryfa c12a podzielona jest z kolei na 14-godzinową strefę dzienną i 10-godzinową strefę nocną. Koszty energii w strefie dziennej są wyższe niż w strefie nocnej. O tym, czy zmiana taryfy jednostrefowej na dwustrefową będzie opłacalna decyduje właśnie struktura zużycia energii.