Farmy wiatrowe – jak zbudować przydomową elektrownię?

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem ludzkości na energię pojawiają się nowe idee i pomysły na wytwarzanie energii. Przepływ mas powietrza jest wykorzystywany przez ludzkość od czasów starożytnych. Najpierw, na łodziach żaglowych do poruszania się, a nieco później, ok. IX wieku, zaczęto wykorzystywać energię wiatru do mielenia zboża czy wyciskania oleju budując wiatraki służących do tego celu. W dzisiejszych czasach, ta idea powraca do nas, dając nadzieję na możliwość wytwarzania darmowej energii wprost w naszym ogrodzie. Analiza zalet i wad tego rozwiązania wymaga osobnego artykułu. Dzisiaj skupimy się jednak na wymogach dla takiej inwestycji.

Przydomowa elektrownia – co wziąć pod uwagę?

Oczywiście, od razu to podkreślimy, rozwiązanie to nie pozwoli uniezależnić się całkowicie od elektrowni, jednak może znacznie wspomóc gospodarstwo. A w przypadku zamieszkiwania na terenach, na których jest się narażonym na przerwy w dopływie prądu, jest to wręcz strzał w dziesiątkę.
Powstaje zatem pytanie ile prądu może wytworzyć przydomowy wiatrak. Elektrownię należy odpowiednio dobrać do miejsca naszego zamieszkania oraz starannie określić miejsce jej usytuowania, ponieważ jest to kluczowe dla ilości wytwarzanej energii i wydajności urządzeń. Ilość energii należy rozważać w okresie rocznym.
Turbina wiatrowa może wytworzyć do 20% iloczynu energii jej mocy nominalnej oraz liczby godzin pracy w roku (24h x 365).
Współczynnik nie przewyższający 20% uwzględnia okresy bezwietrzne oraz dni w których siła wiatru może być nieco mniejsza. Warto pamiętać, że zazwyczaj wiatry są najsilniejsze w okresie jesiennym i zimowym.

Turbiny wiatrowe – gdzie je zlokalizować?

Ważną kwestią jest lokalizacja turbiny. Nie wybudujemy jej na obszarach chronionych, a więc parki narodowe i rezerwaty są wykluczone.
Ponadto, szczegółowe wytyczne określają jak daleko generator powinien się znajdować od terenów zabudowanych. Szczególnie istotna jest odległość od dróg i potencjalnych lotnisk znajdujących się w okolicy. Ze względu na wydajność turbiny, minimalna odległość pomiędzy generatorami również jest ściśle określona.
Oczywiście, w przypadku budowy elektrowni przydomowej, trudno mówić o systemach magazynowania energii, dlatego konieczna jest możliwość wpięcia siłowni w istniejący system elektroenergetyczny.