Dotacje na fotowoltaikę – jakie są możliwości do wyboru?

Zainteresowanie fotowoltaiką rośnie z roku na rok. Coraz więcej klientów indywidualnych i biznesowych decyduje się na zainwestowanie w instalacje PV, mając na uwadze wymierne korzyści z tym związane. Na wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii ma w dużym stopniu dofinansowanie do fotowoltaiki.

Dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd

W poszukiwania dotacji na fotowoltaikę warto odwiedzić internetowe strony rządowe. Polski rząd utworzył program Mój Prąd, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie do 5000 złotych. Ważną informacją jest to, że wniosek musi dotyczyć wyłącznie sfinansowanej już instalacji PV. Skorzystać z programu mogą wyłącznie osoby fizyczne, a maksymalna wielkość instalacji wynosi 10 kWp. Organem zarządzającym programem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity budżet wynosi miliard złotych, dlatego liczba wniosków jest ograniczona. Szacuje się, że na środki finansowe z programu Mój Prąd zostaną rozdysponowane między 200 tysięcy rodzin.

Dofinansowanie z programu Prosument 2

Kolejną możliwość pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej daje program Prosument 2. Skierowany jest on do gospodarstw jedno- i wielorodzinnych. Uczestnicy programu mogą liczyć na uzyskanie dotacji w wysokości 15% lub 30% dofinansowania na fotowoltaikę. Możliwe jest zawarcie umowy pożyczki na preferencyjnych warunkach, której oprocentowanie wynosi zaledwie 1%. Jedną z głównych zasad udzielania dofinansowania według programu Prosument 2 jest to, że maksymalny okres finansowania pożyczki wynosi 15 lat. Więcej informacji na temat programu można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Czyste Powietrze kolejną możliwością na szybszy zwrot z inwestycji

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawienie efektywności energetycznej. zredukowanie emisji spalin i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje on dofinansowanie na zakup o montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dotacje dotyczą też kolektorów słonecznych. Dofinansowanie w ramach programu ma formę pożyczki, a maksymalny okres jej finansowania wynosi 15 lat. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tego ogólnopolskiego programu powinny zgłosić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej wraz ze stosownym wnioskiem.